Godziny dziekańskie

  • 21 grudnia 2017

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki ogłosza godziny dziekńskie 22 grudnia br. (tj. piątek) do godziny 12:00 oraz 3 stycznia 2018 r. (tj. środa) w celu ułatwienia studentom powrotu do domu w związku ze świętami Bożego Narodzenia. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706