Komunikaty

Wykłady i referaty prof. dr hab. Bartnik

Wykłady z  prof. dr hab. Bartikiem nie odbędą się w dniach 5 - 8 czerwca 2018 roku. Studentci III roku WF i II MU proszeni są o przesłanie referatów seminaryjnych z przedmiotu Wykład monograficzny do 19 czerwca 2018 r. Pod adresem bartik@ukw.edu.pl lub pavol.bartik@umb.sk.
Wpisy zaliczeniowe będą w USOS.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706